Postępownie w trybie podstawowym na podst. art.275 pkt.1 ust. Pzp na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia chorób neurologicznych i reumatologicznych przetoczeniami immunoglobulin - kontynuacja leczenia


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamowieniu BZP (2022-09-27 13:05)
 • Publ.Mini Portal Screenshot_2022-09-27 miniPortal (2022-09-27 13:05)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-09-27 13:05)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-09-27 13:05)
 • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-09-27 13:05)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-09-27 13:05)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-10-04 09:24)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2022-10-04 11:06)
 • Inf o kwocie jaka Zam zam przezn na sfin zam (2) (2022-10-06 07:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-10-06 13:26)
 • Inf o wyb najk oferty (2022-10-07 12:10)
 • Zał do inf o wyb najk ofer (2022-10-07 12:10)