Dostawa nici chirurgicznych dla potrzem Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiegi im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 27.09.2022r. (2022-09-27 13:04)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 30.09.2022 (2022-09-30 09:51)
 • SWZ Nici chirurgiczne (2022-09-30 09:51)
 • 2. Formularz ofertowy szwy 2022 (2022-09-30 09:51)
 • 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2022-09-30 09:52)
 • JEDZ (2022-09-30 09:52)
 • espd-request (2022-09-30 09:52)
 • miniPortal (2022-09-30 09:52)
 • 0. Wyjaśnienia do SWZ (2022-10-27 09:33)
 • 0.1 Wyjaśnienia do SWZ 2 (2022-10-28 07:25)
 • Wartości szacunkowe (2022-11-02 10:32)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-11-02 12:59)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - po korekcie (2022-11-03 09:20)