Dostawa środków do dezynfekcji powierzcni dużych i małych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejsliego im. J. Strusia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego art 132 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 20.09.2022 (2022-09-20 11:24)
  • Ogłoszenie o zamówieniu 23.09.2022 (2022-09-23 10:05)
  • SWZ Dezynfekcja (2022-09-23 10:05)
  • 1. Formularz ofertowy 2020 (2022-09-23 10:05)
  • 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2022-09-23 10:05)
  • JEDZ (2022-09-23 10:06)
  • espd-request (2022-09-23 10:06)
  • miniPortal (2022-09-23 10:06)