Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę zestawów do angioplastyki tętnic szyjnych oraz implantów naczyniowych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-09-15 13:52)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-09-15 13:52)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-09-15 13:52)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-09-15 13:53)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy (2022-09-15 13:53)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-09-21 08:27)
  • Wartość szacunkowa (2022-09-23 09:04)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-09-23 10:31)