Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę staplerów okrężnych, liniowych, skórnych, worków laparoskopowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-09-05 13:45)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-09-05 13:45)
  • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (2022-09-05 13:45)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-09-05 13:45)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (2022-09-05 13:46)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-09-13 08:27)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-09-15 10:35)