Dostawa oleju napędowego oraz benzyny 95 w systemie bezgotówkowym na podstawie katr flotowych lub równoważnych - powtórka dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 01.09.2022 (2022-09-01 09:46)
  • SWZ Paliwo (2022-09-01 09:46)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY PALIWO (2022-09-01 09:47)
  • 3. umowa paliwo (2022-09-01 09:47)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-09-01 09:47)
  • miniPortal (2022-09-01 09:47)
  • Wyjaśnienie do SWZ (2022-09-06 11:23)
  • Wartość szacunkowa (2022-09-09 08:24)
  • ZESTAWIENIE OFERT (2022-09-09 10:20)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-09-14 12:14)