Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych metodą immunofluorescencyjną wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art.275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 31.08.2022 (2022-08-31 12:27)
  • SWZ Odczynniki (2022-08-31 12:27)
  • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2022-08-31 12:27)
  • 3. PROJEKT UMOWY (2022-08-31 12:28)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-31 12:28)
  • miniPortal (2022-08-31 12:28)
  • Wartość szacunkowa (2022-09-09 08:41)
  • ZESTAWIENIE OFERT (2022-09-09 11:12)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-09-12 10:53)