Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych typy GEM Premier 5000 wraz z serwisem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022_BZP 00327057_01 (2022-08-31 12:16)
  • 4. SWZ (2022-08-31 12:22)
  • 5. Zał_nr_ 1_do_SWZ_ FO (2022-08-31 12:22)
  • 6. Zal_nr_2_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-31 12:22)
  • 7. Zal_nr_3_do SWZ_Projekt umowy (2022-08-31 12:22)
  • Publ Mini Portal Screenshot_2022-08-31 miniPortal (2022-08-31 12:30)
  • Inf o kwocie jaka Zam zam przezn na sfin zam (2022-09-09 08:14)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-09-09 12:39)
  • Informacja o wyborze najk oferty (2022-09-13 12:56)
  • Zał do inf o wyb najk oferty (2022-09-13 12:56)