Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 2022_BZP 00326342_01 (2022-08-31 10:12)
  • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000039217 (2022-08-31 10:12)
  • Zał. nr 1 do SWZ FO (2022-08-31 10:12)
  • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-08-31 10:12)
  • Zał. nr 3 do SWZ projekt umowy (2022-08-31 10:12)
  • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-08-31 10:12)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-09-06 11:33)
  • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-09-09 09:24)
  • Zestawienie z otwarcia ofert (2022-09-09 11:17)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty punktacja przyznana ofertom (2022-09-13 12:52)