Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08da872d-befa-a816-6360-fc000b666bc9(1) (2022-08-26 11:41)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000039030 (2022-08-26 11:41)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2022-08-26 11:41)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-08-26 11:41)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-08-26 11:41)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-08-26 11:42)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000039143 (2022-08-29 12:12)
 • ZMIANA TREŚCI SWZ MODYFIKACJA PRT_ZAMPUB1_0000039231 (2022-08-31 12:14)
 • zał. nr.1 do SWZ- PO ZMIANACH (2022-08-31 12:14)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP 08da8b36-c170-2633-2bbe-a10011dfa96a (2022-08-31 12:15)
 • Wyjaśnienia do SWZ 2 PRT_ZAMPUB1_0000039517 (2022-09-05 11:34)
 • Zmiana treści SWZ modyfikacja 2 (2022-09-07 11:05)
 • Zał. nr 1 do SWZ PO ZMIANACH 2 (2022-09-07 11:07)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP 2 08da90ad-26fb-1224-79e6-f3000f9f8a0f (2022-09-07 11:08)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-09-14 09:40)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000039887 (2022-09-14 11:53)