Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę artykułów gospodarczych, naczyń jednorazowych, kremu do rąk na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-08-25 13:04)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-08-25 13:04)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2022 (2022-08-25 13:04)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-08-25 13:05)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (2022-08-25 13:05)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-08-29 11:19)
  • Wartość szacunkowa (2022-09-02 09:41)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-09-02 10:55)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-09-07 12:09)