Dostawa środków do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry pacjenta dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art.275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 24.08.2022 (2022-08-24 10:27)
  • SWZ dezynfekcja 2022 (2022-08-24 10:27)
  • 2. Formularz ofertowy - dezynf Apt (2022-08-24 10:27)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-24 10:27)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-08-24 10:28)
  • miniPortal (2022-08-24 10:28)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-08-30 09:52)
  • Informacja o wartościach szacunkowych (2022-09-02 09:07)
  • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-09-02 11:45)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-09-08 13:54)