Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 23.08.2022r. (2022-08-23 12:54)
  • Dostawy - 463968-2022 - TED Tenders Electronic Daily (2022-08-26 09:20)
  • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-08-26 09:20)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-08-26 09:20)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (2022-08-26 09:21)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-08-26 09:21)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-09-15 13:12)