Dostawa oleju napędowego oraz benzyny95 w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych lub równowaznycyh dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie4 podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 17.08.2022 (2022-08-17 13:36)
  • Paliwo SWZ (2022-08-17 13:37)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY PALIWO (2022-08-17 13:37)
  • 3. umowa paliwo (2022-08-17 13:37)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-17 13:37)
  • miniPortal (2022-08-17 13:37)
  • Informacja o wartości szacunkowej (2022-08-26 10:12)
  • Informacja o unieważnieniu posępowania (2022-08-29 11:45)
  • Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania 01.09.2022 (2022-09-01 08:07)