Dostawa akcesoriów do elektrochirurgii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-08-17 12:44)
  • Elektrochirurgia SWZ (2022-08-17 12:45)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY - akcesoria (2022-08-17 12:45)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-08-17 12:45)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-17 12:45)
  • miniPortal (2022-08-17 12:46)
  • Informacja o wartościach szacunkowych (2022-08-26 08:09)
  • 10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-08-26 10:32)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-09-12 10:52)