Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i cukierniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-08-09 12:12)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-08-09 12:12)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-08-09 12:12)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-08-09 12:12)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (2022-08-09 12:12)
  • Wartość szacunkowa (2022-08-17 09:18)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-08-17 10:51)
  • Ogłoszenie - pieczywo (2022-08-18 13:02)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-09-06 08:48)