Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę systemu wizyjnego laparoskopowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-08-09 10:21)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-08-09 10:21)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-08-09 10:21)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-08-09 10:21)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-08-09 10:21)
  • Wartość szacunkowa (2022-08-17 09:18)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-08-17 10:13)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-08-24 14:11)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-09-22 09:26)