Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potzeb sali operacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia nw Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 01.08.2022 (2022-08-01 11:21)
  • SWZ anestezjologia 2022 (2022-08-01 11:22)
  • 2. fORMULARZ OFERTOWY ANESTEZJOLOGIA (2022-08-01 11:22)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-08-01 11:22)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-08-01 11:22)
  • miniPortal (2022-08-01 11:22)