Dostawa zastawek aortalnych implantowanych przezskórnie z systemem protekcji mózgowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 26.07.2022 (2022-07-26 10:19)
  • SWZ zastawki (2022-07-26 10:19)
  • 2. Zastawka aortalna (2022-07-26 10:19)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-07-26 10:20)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-07-26 10:20)
  • miniPortal (2022-07-26 10:20)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-08-01 13:24)
  • Wartości szacunkow (2022-08-05 09:07)
  • 11. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2022-08-05 11:24)
  • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-08-08 14:07)