Postępowanie w trybie podstawowym poniżej 215 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych do realizacji świadczeń z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych w dziedzinie reumatologii - uzup.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 08da6ed9-6653-77c9-c34e-1f000f1807b6 (2022-07-26 10:12)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-07-26 10:12)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-07-26 10:13)
  • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-07-26 10:13)
  • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-07-26 10:13)
  • Publ.Mini Portal Screenshot_2022-07-26 miniPortal (2022-07-26 10:13)