Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych oraz odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu „ - powtórka postępowanie w trybie podstawowym art 275pkt.1


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 25.07.2022r. (2022-07-25 13:54)
  • SWZ obłożenia (2022-07-25 13:54)
  • 2. FO obłożenia (2022-07-25 13:54)
  • 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2022-07-25 13:54)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-07-25 13:55)
  • miniPortal (2022-07-25 13:55)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-08-01 13:21)
  • Wartość szacunkowa (2022-08-05 07:59)
  • 11. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2022-08-05 10:13)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2022-08-08 14:02)