Postępowanie w trybie podstawowym poniżej 215.000 euro na dostawę sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej ( koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych,PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO - powt.post.


ZAŁˇCZNIKI

  • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu BZP 2022_BZP 00274133_01 (2022-07-25 10:09)
  • publ. Mini Porrtal Screenshot_2022-07-25 miniPortal (2022-07-25 10:09)
  • 4. SWZ (2022-07-25 10:09)
  • 5. Zał nr 1 do SWZ FO Pakiet 1 zał OZW-5-22-24 cewniki balonowe wysoci¶. z syst. zabespiecz. się balonu w czasie inflacji (2022-07-25 10:09)
  • 5. Zał nr 1 do SWZ FO Pakiet 2 zał OZW-14-22-24 zestaw jednorazowy do strzykawki automatycznej Acist +umowa serwisowa (2022-07-25 10:10)
  • 5. Zał nr 1 do SWZ FO Pakiet 3 zał OZW-18-22-24 zestaw do rotablacji wieńcowej +umowa dzierżawy aparatu (2022-07-25 10:10)
  • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-07-25 10:10)
  • 7. Zal_nr_3_do SWZ_Projekt umowy (2022-07-25 10:10)