Przetarg nieograniczony powyżej 215.000 EURO na dostawę sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-113695-NF02-PL (2022-07-25 09:05)
  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS145-411829-pl (2022-07-29 09:46)
  • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000038032 (2022-07-29 09:47)
  • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2022-07-29 09:47)
  • Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (2022-07-29 09:47)
  • Zał. nr 3 do SWZ JEDZ espd-request(6) (2022-07-29 09:47)
  • Zał. nr 3 do SWZ JEDZ espd-request(8) (2022-07-29 09:47)
  • Potwierdzenie zamieszczenia na mimiPortalu (2022-07-29 09:48)