Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 euro na dostawe produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia chorób neurologicznych i reumatologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2022-104139-NF02-PL (2022-07-08 10:29)
  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS133-378471-pl (2022-07-13 09:37)
  • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-07-13 09:37)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-07-13 09:37)
  • 6. Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2022-07-13 09:37)
  • 7. Zał nr 3 JEDZ espd-request (2022-07-13 09:37)
  • 7. Zał nr 3 JEDZ espd-request (2022-07-13 09:37)
  • Mini Portal Screenshot_2022-07-13 miniPortal (2022-07-13 09:43)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ - program lekowy (2022-08-04 12:24)