Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modyfikacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020-powtórzenie unieważnionych pakietów


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 07.07.2022r. (2022-07-07 22:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 12.07.2022r. (2022-07-12 10:02)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 1 kompleksowe wyposażenie ZDO (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik do Pakietu nr 1 - pomieszczenia przeznaczone do adaptacji (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 2 Pipeta automatyczna (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 3 zamrażarka laboratoryjna (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy Pakiet nr 1 (2022-07-12 10:03)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy Pakiet nr 2,3 (2022-07-12 10:04)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-07-12 10:04)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-07-12 10:04)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-08-04 12:25)