Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę lamp operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-07-05 11:11)
  • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-07-05 11:11)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-07-05 11:11)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-07-05 11:11)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-07-05 11:11)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-07-11 13:09)
  • Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 11.07.2022r. (2022-07-11 13:09)
  • Informacja z otwarcia ofert - lampy (2022-07-15 09:23)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-07-15 13:22)