Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę pieluchemajtek dla dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 08da5a68-7fd9-f366-f556-2e000f1052fa (2022-06-30 12:50)
 • SWZ (2022-06-30 12:50)
 • Zał. nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (2022-06-30 12:50)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-06-30 12:51)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-06-30 12:51)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-06-30 12:51)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000036100 (2022-07-05 14:23)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-07-08 09:05)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2022-07-08 11:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zbiorcze zestawienie ofert, punktacja przyznana ofertom (2022-07-15 11:28)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08da739e-fc32-031a-5f76-f5000cf462be (2022-08-01 11:29)