Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę systemu wizyjnego laparoskopowego 4K na potrzeby Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-06-30 10:19)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-06-30 10:19)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-06-30 10:19)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-06-30 10:19)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-06-30 10:19)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-07-06 08:30)
  • Wartość szacunkowa (2022-07-08 09:48)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-07-08 11:19)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty - system 4K (2022-07-13 12:01)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-08-03 08:36)