Postępowanie w trybie podstawowym na remont łazienki w budynku D Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-06-24 21:11)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-06-24 21:19)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-06-24 21:19)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (2022-06-24 21:20)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-06-24 21:20)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz robót (2022-06-24 21:20)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania (2022-06-24 21:21)
 • Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia z rysunkami (2022-06-24 21:22)
 • Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy (2022-06-24 21:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-07-04 08:57)
 • Wartość szacunkowa (2022-07-08 09:49)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-07-08 10:14)
 • Unieważnienie postępowania - remont (2022-07-13 12:02)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-08-03 09:11)