Dostawa worków foliowych na odpady komunalne i medyczne oraz pozostałych worków foliowych i wyrobów z folii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitama Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 17.06.2022 (2022-06-17 11:03)
  • SWZ worki foliowe 22 (2022-06-17 11:04)
  • 2. Formularz ofertowy (2022-06-17 11:04)
  • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-06-17 11:04)
  • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-06-17 11:04)
  • miniPortal (2022-06-17 11:04)
  • Wyjaśnienia do SWZ (2022-06-27 08:59)
  • Wartości szacunkowe (2022-06-29 09:08)
  • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-06-29 11:08)