Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamowieniu w BZP 08da43a8-aac8-e113-982b-1f000d31ac34 (2022-06-02 12:41)
 • SWZ PRT_ZAMPUB1_0000032786 (2022-06-02 12:41)
 • Zał. nr 1 do SWZ- formularz ofertowy 2022 (2022-06-02 12:41)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-06-02 12:41)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-06-02 12:41)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-06-02 12:41)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000032982 (2022-06-07 14:21)
 • Uzupełnienie do wyjaśnień (2022-06-08 11:55)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-06-10 09:34)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000033320 (2022-06-10 12:29)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zestawienie z otwarcia, punktacja przyznana ofertom (2022-07-07 11:09)