Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę chemii profesjonalnej i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości, części eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-06-01 14:03)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-06-01 14:03)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2022 (2022-06-01 14:03)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-06-01 14:04)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-06-01 14:04)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Specyfikacja szczegółowa (2022-06-01 14:04)
 • Załącznik nr 5 do SWZ - parametry oceniane (2022-06-01 14:04)
 • 5. Wartości szacunkowe strona internetowa (2022-06-09 09:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-06-09 10:23)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-06-14 13:03)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-06-30 14:05)