Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie unieważnionych pakietów II dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-05-26 09:53)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-05-26 09:53)
  • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 2022 (2022-05-26 09:53)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-26 09:53)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-05-26 09:53)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-05-30 13:56)
  • Wartości szacunkowe (2022-06-03 09:36)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-06-03 10:14)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-06-06 13:46)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-06-27 13:09)