Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktu leczniczego stos.w progr.lekowym leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz leczenia chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)(IIpowt)


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 08da3982-130a-74fd-bcb2-54000d674e1e (2022-05-19 12:55)
 • 4. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2022-05-19 12:56)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2022-05-19 12:56)
 • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-05-19 12:56)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-05-19 12:56)
 • REJ.MiniPortal Screenshot_2022-05-19 miniPortal (2022-05-19 12:56)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-05-25 09:17)
 • Inf. o kwocie jaka Zam.zam przezn na sfin (2022-05-27 10:08)
 • Inf z otwarcia ofert (2022-05-27 13:03)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (4) (2022-06-03 13:49)
 • Zał do inf o wyborze najk oferty (2022-06-03 13:49)