Dostawa worków stomijnych, płytek plastycznych, urządzenia do zakładania podwiązek na żylaki odbytu oraz zestawów do zbiórki stolca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art.275 pkt. 1 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 19.05.2022 (2022-05-19 11:33)
 • SWZ - sprzęt stomijny (2022-05-19 11:33)
 • 2. Formularz ofertowy sprzęt stomijny (2022-05-19 11:34)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-05-19 11:34)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-05-19 11:34)
 • miniPortal (2022-05-19 11:34)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-05-24 13:38)
 • SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ (2022-05-24 14:14)
 • Wartości szacunkowe (2022-05-27 09:13)
 • 11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERTY (2022-05-27 11:46)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-06-08 12:31)