Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na dostawę implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 18.05.2022r. (2022-05-18 13:44)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 23.05.2022r. (2022-05-23 12:28)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-05-23 12:28)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-05-23 12:28)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (2022-05-23 12:28)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-05-23 12:29)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-05-23 12:29)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2022-05-23 12:29)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-06-02 11:54)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (2022-06-07 14:12)
 • Wartość szacunkowa (2022-06-22 09:16)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-06-22 10:20)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-06-28 11:18)