Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów leczniczych - powtórzenie unieważnionych pakietów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-05-12 13:46)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-05-12 13:46)
  • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 2022 (2022-05-12 13:46)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-12 13:46)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-05-12 13:47)
  • Wartości szacunkowe strona internetowa (2022-05-20 09:25)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-05-20 10:32)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty - produkty lecznicze (2022-05-26 08:50)