Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę kleju tkankowego, gąbki hemostatycznej, wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-05-11 12:08)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-05-11 12:08)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-05-11 12:08)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-11 12:09)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-05-11 12:09)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-05-13 14:06)
  • Wartości szacunkowe strona internetowa (2022-05-19 10:08)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-05-19 10:13)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-05-20 12:06)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-06-27 10:21)