Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę przetworów nabiałowych i tłuszczowych oraz produktów mleczarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-05-10 11:00)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-05-10 11:00)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (2022-05-10 11:01)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-05-10 11:01)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-05-10 11:01)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-05-13 12:21)
  • Wartości szacunkowe strona internetowa (2022-05-18 09:38)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-05-18 10:13)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2022-05-27 11:56)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-06-14 13:51)