Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 08da2757-85cb-9232-c6de-900001d3f6b1 (2022-04-26 10:57)
 • REJ. MINI PORTAL Screenshot_2022-04-26 miniPortal (2022-04-26 10:58)
 • 4. Specyfikacja warunków zamówienia (2022-04-26 10:58)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2022-04-26 10:58)
 • 6. Zal_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-04-26 10:59)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SWZ - Wzór umowy (2022-04-26 10:59)
 • Zawiadomienie o przesunięciu terminu (2022-05-04 12:35)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08da2db7-1cfe-e120-dd12-0400014b5368 (2022-05-04 12:35)
 • Potw zmiany term na Mini portalu Screenshot_2022-05-04 miniPortal (2022-05-04 12:36)
 • WYJASNIENIA do SWZ (2022-05-04 13:11)
 • Inform.o kwocie jaka Zam.zamierza przezn.na sfin zam (2022-05-06 09:32)
 • Informacja z otwarcia ofert (4) (2022-05-06 11:28)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (3) (2022-05-11 12:56)
 • Załącznik do informacji o wyborze najkorzysniejszej oferty (2022-05-11 12:56)