Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 21.04.2022 (2022-04-21 12:30)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 26.04.2022r. (2022-04-26 09:09)
 • Specyfikacja warunkow zamowienia (2022-04-26 09:09)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-04-26 09:09)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (2022-04-26 09:09)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-04-26 09:09)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-04-26 09:10)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2022-04-26 09:10)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-05-16 11:37)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 (2022-05-19 12:57)
 • Wartość szacunkowa (2022-05-26 09:56)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-05-26 11:13)
 • Ogłoszenie - embolizacje (2022-06-07 14:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 01.07.2022r. (2022-07-01 10:12)