Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie prowadzo ne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 19.04.2022 (2022-04-19 12:24)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 22.04.2022 (2022-04-22 11:06)
 • SWZ zastawki serca (2022-04-22 11:09)
 • 1. stentagraf hybrydowy (2022-04-22 11:10)
 • 2. zastawki biol. dla mł. pacjentów (2022-04-22 11:10)
 • 3. zastawki mech.mitralne (2022-04-22 11:10)
 • 4. zastawki mech. aortalna (2022-04-22 11:11)
 • 5. zastawki biol. aortalne osier. o podw. trwał. (2022-04-22 11:11)
 • 6. zastawki biol. mitralne o podw. trwał. (2022-04-22 11:11)
 • 7. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2022-04-22 11:11)
 • 8. zastawki biol. mitralne (2022-04-22 11:11)
 • 9. zastawki biol. aortalne niskoprof. (2022-04-22 11:11)
 • 10. Pierścienie do annuloplastyki mitralnej półszt. (2022-04-22 11:11)
 • 11. Pierścienie do annuloplastyki trój. (2022-04-22 11:12)
 • 12. sproteza hybrydowa (2022-04-22 11:12)
 • 13. prot. aorty z zastawka Konduit (2022-04-22 11:12)
 • 14. protezy z odprowadzeniami - łuk aorty (2022-04-22 11:12)
 • 15. protezy naczyniowe (2022-04-22 11:12)
 • 16. łaty filcowe teflonowe (2022-04-22 11:12)
 • 17. Łaty z dzianiny (2022-04-22 11:12)
 • 18. Łaty osierdziowe (2022-04-22 11:13)
 • 19.elektrody nasierdz (2022-04-22 11:13)
 • 20. system zam. przedsionak uszka lewego (2022-04-22 11:13)
 • 21. system do ablacji serca (2022-04-22 11:13)
 • 22. zastawki szybkowszczepialne (2022-04-22 11:13)
 • 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2022-04-22 11:14)
 • JEDZ (2022-04-22 11:14)
 • espd-request (2022-04-22 11:14)
 • miniPortal (2022-04-22 11:14)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-05-12 11:42)
 • 6. zastawki biol. mitralne poprawa (2022-05-12 11:42)
 • Wartości szacunkowe netto (2022-05-24 09:26)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-05-24 12:54)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-06-02 11:04)