Dostawa stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów serca z wyposażeniem do zabiegów elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń WSM - powtórka procedura prowadzona na podstawie art. 132 ustawy PZP


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 08.04.2022r. (2022-04-08 10:39)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 13.04.2022 (2022-04-13 09:35)
 • SWZ stymulatory (2022-04-13 09:35)
 • PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKŁUCIA (2022-04-13 09:35)
 • PAKIET 2 - ZESTAW OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO (2022-04-13 09:36)
 • PAKIET 3 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY (2022-04-13 09:36)
 • 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2022-04-13 09:36)
 • espd-request-1 (2022-04-13 09:36)
 • JEDZ (2022-04-13 09:36)
 • miniPortal (2022-04-13 09:36)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-05-04 11:29)
 • Wartości szacunkowe (2022-05-13 10:00)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2022-05-13 11:40)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-05-31 08:03)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.07.2022 (2022-07-05 09:19)