Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych oraz odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu - wstępne 30.03.2022 (2022-03-30 12:04)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 04.04.2022 (2022-04-04 09:40)
 • SWZ- obłożenia (2022-04-04 09:40)
 • 1. FO obłożenia (2022-04-04 09:40)
 • 2. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2022-04-04 09:41)
 • espd-request (2022-04-04 09:41)
 • JEDZ (2022-04-04 09:41)
 • miniPortal (2022-04-04 09:42)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2022-04-28 12:07)
 • Wartości szcunkowe (2022-05-05 09:14)
 • 7. ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT (2022-05-05 13:27)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-05-31 12:49)
 • Ogłoszenie wstępne wynik postępowania 225.06.2022 (2022-06-22 10:45)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2022 (2022-06-27 11:00)