Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę gąbki hemostatycznej, kleju tkankowego, wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 17.03.2022 (2022-03-17 11:33)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-03-17 11:33)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2022-03-17 11:33)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-03-17 11:33)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy 2022 (2022-03-17 11:33)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-03-23 12:55)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-03-25 11:42)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-04-08 10:14)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 2 (2022-04-20 11:25)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu pakietu 1 (2022-04-26 11:05)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-05-11 08:13)