Postępowanie w trybie podstawowym na dostawę endoprotez biodra na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 16.03.2022r. (2022-03-16 10:42)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2022 (2022-03-16 10:42)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2022 (2022-03-16 10:42)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-03-16 10:42)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy (2022-03-16 10:43)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2022-03-22 10:49)
  • Informacja z otwarcia ofert (2022-03-24 10:21)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-04-01 11:56)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2022-04-13 13:29)