Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę: odzieży z włókniny:fartuchy, ochraniacze na obuwie, sukienki jednorazowe, serwety, komplet pościeli, czepki, maseczki, ocieplacze chirurgiczne, podkłady higieniczne, kołderki powietrzne i mankiety do SCD 700 do ucisku kompresyjnego dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamowieniu w BZP 08da01af-d346-9bb8-8e4d-480001cc20a0 (2022-03-10 10:32)
 • Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2022 (2022-03-10 10:32)
 • Zał. Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (2022-03-10 10:32)
 • Zał. nr 2 do SWZ -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2022-03-10 10:32)
 • Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy (2022-03-10 10:33)
 • potwierdzenie zamieszczenia na miniPortalu (2022-03-10 10:33)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000028962 (2022-03-15 13:39)
 • wartość szacunkowa strona internetowa (2022-03-18 09:18)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000029161 (2022-03-18 12:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000030410 (2022-04-06 13:28)
 • Zestawienie z otwarcia ofert punktacja przyznana ofertom PRT_ZAMPUB1_0000030412 (2022-04-06 13:28)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08da29b5-fbaf-f4ae-14c7-e20001ba2f94 (2022-04-29 10:36)