Przetarg nieograniczony powyżej 215 000 Euro na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modyfikacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 09.03.2022r. (2022-03-09 14:19)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 14.03.2022r. (2022-03-14 10:19)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2022-03-14 10:19)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 1 (Część I str. od 1-20) (2022-03-14 10:26)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 1 (Część II str. 21-41 + rysunek) (2022-03-14 10:26)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 2 (2022-03-14 10:27)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 3 (2022-03-14 10:27)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 4 (2022-03-14 10:27)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 5 (2022-03-14 10:27)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 6 (2022-03-14 10:28)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 7 (2022-03-14 10:28)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 8 (2022-03-14 10:28)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 9 (2022-03-14 10:28)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy Pakiet nr 1 (2022-03-14 10:29)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy Pakiety 2-9 (2022-03-14 10:29)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-03-14 10:30)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ (2022-03-14 10:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ część 1 strony od 1-12 (2022-04-07 11:26)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ część 2 strony od 13-24 (2022-04-07 11:26)
 • Informacja (2022-04-07 11:26)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Pakiet 7 Myjnia dezynfekcyjna przelotowa - po zmianach (2022-04-07 11:27)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy Pakiet nr 1 po zmianach (2022-04-07 11:27)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy Pakiet nr 2,3,4,5,6,7,8, 9 - po zmianach (2022-04-07 11:27)
 • Wartości szacunkowe (2022-04-14 09:56)
 • Informacja z otwarcia ofert (2022-04-14 13:06)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu pakietów nr 1, 8, 9 (2022-04-22 08:11)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2022-06-09 09:54)