Zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d9fdc2-200b-511c-62d7-e5000116979a (2022-03-04 11:06)