Dostawa odzieży operacyjnej barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu porocedura podstawowa art 275 ust. 1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2022-03-01 12:22)
 • SWZ odzież barierowa (2022-03-01 12:22)
 • 2. Formularz ofertowy - bieliz. barierowa 2022 (2022-03-01 12:22)
 • 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (2022-03-01 12:23)
 • miniPortal (2022-03-01 12:23)
 • 4. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2022-03-01 12:24)
 • Wyjaśnienia (2022-03-08 11:04)
 • Informacja o wartościach szacunkowych (2022-03-11 09:10)
 • 10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2022-03-11 11:14)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2022-03-23 12:33)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 01.04.2022 (2022-04-01 10:27)